lijst van werken
vorige bladzijde
3O c h t e n d


Er woei een hooge wind, de dag ontwaakte
met nog koud licht, zacht-helder in de straten.
Slechts ít snel en tierig zwieren
van musschen die de lange warrelende lussen
van hun gekwetter langs de venster-stilten slieren
doorklinkt den open uchtend.

Een vrouw verschijnt ten drempel van haar huis,
om haar is koel, blank wind-gesuis
en stoeische vluchten;
zij glimlacht zacht:
de vogels slingeren guirlanden
de blinde ramen langs, de kuische dag
daalt dralend naar haar jonge handen, -

naar ít blond en zorgeloos gedicht
van haar stil lachen in het ochtendlicht.volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010