lijst van werken
vorige bladzijde
VOORBERICHT

Plannen tot uitgeven had Gerard Bruning nauwelijks: voor zichzelf voorl was hij streng, en bescheiden over zijn werk. Maar toen hij vernam, dat een gebundelde keuze daaruit anderen van blijvende waarde zou zijn, liet hij, inmiddels van andere dingen vervuld, zijn nalatenschap en de schifting daarvan gaarne en glimlachend aan ons over. Wij maakten dit boek zooveel mogelijk representatief voor zjn geest; vooral in din zin, dat wij kiezen wat wij weten of moeten vermoeden, dat hj gekozen zou hebben, indien hij op dit moment dit boek had samengesteld. Grootendeels valt die opvatting met de onze samen, zoodat wij vertrouwen, dat deze bundel hem niet allereerst geeft, zooals wj hem zien, of zelfs, zooals hij zichzlf zag, maar, voorzoover dat te beoordeelen valt: zooals hij ws.

HENRI BRUNING.

H. MARSMAN
volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 02-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-05-2010