terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijdeD E   K N E C H T   J O N A S


De God van vrede heb ik nooit ontmoet,
Hij was zeer hard, Hij tekende met bloed,
Hij weigerde verbonden;
Hij schonk nooit schutse voor een schuld, -
Zijn schoon was trotser dan geduld
en deernis met mijn zonden.

Hij duldde geen gemeenzaamheid
met Hem, noch menslijke verbonden.
Hij dreef m’uit elke vreugde weg
en heeft mij - rusteloos - gekweld, geknecht,
bestreden en geschonden:

ik hoorde aan Zijn Majesteit:
Z ij n   R e c h t, - waarvoor wij niet bestonden;
Hij reikte mij het bitterst deel
voor deze wereld: ga, verdeel -
en heeft mij heengezonden.

Ik ben U moe, moe Ninivé,
stort mij terug in ’t diep der zee
en kruis niet meer mijn wegen.
Uw knecht werd dag na dag ontrecht,
de stad, die ik Uw wraak voorzegd’
hebt Gij - waarom - gezegend.


30

volgende bladzijde
Inhoudaangemaakt: 18-02-2001 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-03-2010