terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijdeO     H A R T


roosvenster, - zichzelve verslindend
rondvlammend liefdevuur,
hoe stil behoedt uw cirkel
al menslijke tortuur,
meedogende opening, glanzend
in ’t zwijgend geheim van de muur.

mijn hart, o mijn hart, waarom dwaalt ge
buiten dit heilig rozet,
en zijt ge de merel niet die er
het veilig nest betrekt, -
zijn kleine vervoerde keeltje
een morgen-licht gebed.

o wereld, waarom verstaat ge
uw eigen hart niet meer, -
uw hart en het hart van uw Schepper
waren zo één weleer.
waarom keert uw hart naar het hart
van uw Schepper en Blijdschap niet weer,

uw hart en het hart van uw Schepper,
één eender geven weleer,
elkander eenzelfde verblijden, -
zij vinden elkander niet weer?
Zij waren te diep verbonden,
En wondden elkander te zeer?

28

volgende bladzijde
Inhoudaangemaakt: 18-02-2001 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-03-2010