terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijdeLIED DER ZIELde planten, de dieren, de vissen
zijn stil en blijde zichzelf,
hun geluk is ontgaan aan ít arglistige
wreed noodlot dat mensen onterft.

onwetend van worden en sterven,
door droom noch drift verontrust,
bewegen zij binnen zichzelve
als God in de grondloze rust

van de Zoon, de Geest en de Vader,
DrieŽenheid die geen deling kent,
geen buiten-Zichzelve, geen vragen,
geen daad die haar stilte schendt.

God, de planten, de dieren, zij bleven
met hun helder wezen vereend;
de mens, verraden en uitgeleverd,
werd zijn heiligste zelf ontvreemd

en doolt door een duister leven,
zijn oorsprong ver, alleen,

geschonden en ongevonden
op welke weg waarheen

17

volgende bladzijde
Inhoudaangemaakt: 18-02-2001 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-03-2010