lijst van werken
vorige bladzijdeen hare handen vouwden hun ontroerd omheinen
om ’t teere stoote’ in haar, dat ’t wonder openbaarde,
’t kind dat zacht dringend riep —
riep om het licht, de zon, de wind, de vreugd der aarde.

7

volgende bladzijdeaangemaakt: 05-01-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-08-2008