lijst van werken
vorige bladzijdeEn als het eerste zonlicht als een hooge degen
over de nevelige kimmen glijdt
opent zij stil de oogen en zij glimlacht tegen
den blijden tuin waarin zij slapend heeft gedwaald;
zij heeft zich helder, rustig opgeheven
gansch argeloos van het vergif
dat deze wanden hield vervaald...4

volgende bladzijdeaangemaakt: 05-01-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-08-2008