lijst van werken
vorige bladzijdeZ I J N  D R A M A 309

vorige bladzijde ondelfbaar, en
ondelgbaar, goud.

Ondelfbaar niet?
Ondelgbaar toch,
en, al verdelgd,
ondelgbaar nog!
1897

En in een waarlijk grootse verbeelding Zegepraal (12-3-1897) hoort men, dwars door en tenslotte souverein boven de woeste, gigantische worsteling van licht en duister, dit ‘ondelgbaar toch!’ nog eenmaal als een roekeloos vertrouwen majestueus opklinken en al de grote rhythmen van het gedicht dragen. Doch ook deze vermetele klanken zwijgen weer. Grijs en gesloten toch is de stilte welke hem omringt: deze is onveranderlijk het onloochenbare feit van zijn leven onder de mensen. Ontoegankelijk bleven de harten. Keiner hat etwas durch mich erlebt... Enkele jaren geleden had hij geschreven: ‘Hier en daar een’ plekke boenend, zit de zonne in ’t duister veld’, en thans... Er is niets dan

een witte plekke, in ’t grauw gesteken,
der blind gedoekte hemelstreken...
       Een witte plekke, en daarmeê al...


een witte plekke, en daarmeê al... een witte plekke, en daarmeê al... Vijf; zes strofen van een stille, onbezweerbare weemoed eindigden met deze verslagen bekentenis, dit verslagen terugzien op zijn leven. En dan, diezelfde avond, nog moedelozer: Hoe zwart, hoe zwart is, ommentomme... Hoe zwart, hoe zwart nu, allenthenen... Hoe zwart, hoe zwart! Onzwarter rijzen / de wolken zwart... Hoe zwart, hoe zwart is, heind en verre... De diepste duisternis werd bereikt. Maar reeds, of nog, is – geheimzinnig gesuggereerd – het duister vervuld van verborgen leven. Men voelt het drama zijn katharsis naderen. Geen luíde zegepraal, doch een aanvaarden van de duisternis, een vertrouwen daarin; geen felle, ongebroken rhythmen, doch, zolang het gedicht bezinning is op dit in duisternis gehulde leven en worden, een gelaten, langzaam voortbewegend woord, moe, verzoend, geduldig. Vertrouwen in de duisternis, volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-12-2009 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-01-2010