lijst van werken
vorige bladzijdeD E   N I E U W E   M E N S 229

vorige bladzijde De waarheid behoeft alleen zichzelf te zijn in het woord van de mens; de mens - datgene wat er met hčm geschiedt -telt niet, evenmin als Christus telde; en al evenmin telt zijn menselijke ‘wijsheid’.

Aanschouwt de groote hand des Sterken,
in alles wijs en waakzaam werken;
        en kent, o mensch, de grootheid van
        die al uw’ grootheid missen kan...

Dezelfde waarheid die in Christus werd verguisd en gekruisigd is tevens enige verdediging. Christus’ enige verdediging was: aan de waarheid geen letter of jota veranderen. De waarheid - en deze alleen - was zijn onoverwinlijkste wapen, omdat zijn waarheid het Leven was en daarom sterker dan alle on-leven en on-waarheid. Wanneer de mens deze goddelijke waarheid onvoorwaardelijk in zijn woord is, en daarmee aan de wereld doorgeeft, aan de aarde toevertrouwt, kan hij aangaande haar vruchtbaarheid even zorgeloos-bezorgd zijn als Christus, die de wasdom van dit scheppend levensbeginsel overliet aan de Vader en het leven. Het is een dwaze waan te menen, dat de mens, handig manoeuvrerend met haar en haar handig halverend, haar vruchtbaarheid bevordert, want op hetzelfde moment heeft hij het enige vruchtbare gehalveerd en datgene wat de orde van het leven is onkenbaar gemaakt. De Waarheid heeft, in de mens en diens woord, alleen behoefte aan Zichzelf. Gezelle geloofde in de onvergankelijke levenwekkende kracht der waarheid-zelf, in niets anders. Hij behoefde slechts, ten overstaan van de onwaarheid, de waarheid onverdeeld en waarachtig te zijn, met zijn woord het zaad der onverdeelde waarheid uit te strooien, toe te vertrouwen aan de grond van het leven; het overige toch is niet aan de mens. Een scheppende waarheid is bovendien aan geen tijd gebonden; zij bezit de tijden - de scheppenden en waarheidzoekenden van alle tijden - als mogelijke klankbodem, als mogelijkheid van wasdom en vruchtbaarheid. Zij staat of valt niet met de instemming of verguizing van een tijd. Een scheppende waarheid mutileren terwille van de niet-scheppenden, de niet-waarheidzoekenden van de eigen tijd betekent haar onttrekken aan de scheppenden en onbevreesden van die tijd en andere tijden, en dat is de gevaarlijkste onvruchtbaarheid. Juist omdat de scheppende volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-07-2009