lijst van werken
vorige bladzijdeN I E U W E   M O T I E V E N 119

verstaan. Waar hij zich wendt, overal leeft hij God, drinkt hij God met het onverzadigbare dorsten van zijn grote, zuivere ziel. In 1859 vreg hij nog, met de ontroerde stem van het eerste schone vermoeden:

       En wortelken, is er en blad,
en sperelken, is er en spierke aan,
       waarin de Heere niet ach!
Zijn eigenen wille en Zijn hert heeft?


maar later wordt het weten hiervan het weten tevens van een onverbrekelijke eenheid tot een goddelijke dronkenschap:

Waar vinde ik Hem? o... Vinde ik Hem!
Zegt liever: Waar ontvinde ik Hem?
    Hoe zal ik Hem ontvaren?
Hij roert in mij! Hij waagt in mij!
Hij nacht in mij! Hij daagt in mij!
    Wie zalder ons ontgren?

o Wondernisse! o Wonderheid,
en zonderbaarste zonderheid,
    dat, overal gesmeten,
bij t karrevoer, getuigenis
van God en van Gods goedheid is,
    en wij.. t zoo weinig weten!


**

In deze oorspronkelijke liefde van God Gezelle via de natuur, d.i. met de taal der ganse schepping openbaar geworden hervond Gezelle, voorbij de Zoon, de Vader: God als Vader, en ook met dit, vor alles van dankbaarheid vervulde Vader-bewustzijn der tweede periode heeft zich een fundamentele Umwertung voltrokken. In de eerste periode toch (welke haar einde bereikt tijdens het zwijgen van 1860 tot 1880) betekende, gelijk ik reeds opmerkte, voor Gezelle Gott hnlich werden: Christus nachfolgen, Christus anziehen, in Christus leben und wandeln, fr Christus leben und sterben. Terecht werd deze definitie nog in 1918 door volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 01-09-2009