Blz.

ERNEST MICHEL
Vrijheid

41

Doorbraak (I, II, III)

43

Voor den spiegel

46

R. P. SYBESMA
Joun oer Ingelan

47

(Der Zehnte Maj, Verlag Grenze und Ausland, 1941)
Abend über England

48

JOHAN THEUNISZ
Feierstunde

49

Winterwende

50

De dag is hard

51

GERARD WIJDEVELD
Broeder Jacob

52

Daar en hier

53

ARNOLD ETMAN
Lied van de bevrijding

54

HENRI BRUNING
De vlag

55

Winter in Holland 1941 (I, II, III)

56

De vernederde

58

Gebruikelijk slot

60

De doode

62

De Duitsche adelaar

63

(Nieuwe Verten,Roskam, 1943)


JAN H. ËEKHOUT
Eens waart gij een koningsvolk

64

Diep in u zelve

65

(De Zanger van den Nacht, De Schouw, 1942)


JAN VAN RHEENEN
De laatste wacht (I, II, III)

66

Voor de moeder van een gesneuvelde

69

109


aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009