GEBRUIKELIJK SLOT

Hij werd een hr, en een gelrde,
hij werd een Zeer Geleerde Heer,
de opstand die hem vroeger wel verteerde,
deerde hem sedert lang niet meer.

Soms moest hij nog wel aan dat dom verleden denken,
maar n effen lachje was alreeds genoeg
om t scheepje van zijn denken te doen zwenken
met plasgeluidjes, blijde rond den boeg.

Hij was sereen, Gd, zoo sereen geworden,
t bank-saldo groeide met zijn goddelijke peis,
er was niets meer waarom hij vloekte of morde,
zijn hart was wit en stil als een klomp ijs,

een goddelijke klomp, een rijk gehonoreerde,
o goddelijke heer van God den Heer,
maar t warme briesje Gods, dat vroeger wel langsscheerde
zond God allang niet meer naar dezen ijsklomp neer.

Hij was sereen, Gd, zoo sereen geworden,
een vrede dien geen mensch (laat staan een God) verstoort,
hij mocht een tandelooze grijsaard worden,
tevreden boven buik en t zeer geleerde boord.

Z mocht het blijven. Z mocht hij wel zitten
vr op het schip dat Gods schip scheen te zijn;
hij was wel oorzaak dat er botterikken vitten,
maar God kent erger hoon dan zulke vitters zijn.

Hij werd het sieraad van St. Pieters scheepje,
toettoet klonk t pijpje in den zonneschijn,
het bleek een heel lang, vroolijk toetrend sleepje
en hij mocht, heel voorop, t schoon boegbeeld zijn.

60aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009