verbittering ontbreekt; en dit treft te meer als men weet (en weet elkeen dit niet!?) dat zelden een strijd zóó verbitterend en vernederend was als - jaren en jaren lang - de strijd van deze verguisden en gehoonden. En het is niet het minst om de zuivere, mannelijke en scheppende levenskracht die uit deze innerlijke onge­reptheid spreekt, dat wij weten dat in deze dichters het hunkerend verlangen van Erich Wichman vervuld werd:

Laat ook ons Land iets van Herleven weten . . .

Henri Bruning13aangemaakt: 19-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009