lijst van werken
vorige bladzijde

en de gordijnen
bewogen zacht en peinzend
zonnestralen kwamen
aan haren schoot,
en hare handen werden groote lichte pleinen
als deze uren in deez schaduwlanden van den dood;
en hare handen vouwden hun ontroerd omheinen
om ’t teere stoote’ in haar, dat ’t wonder openbaarde,
’t kind dat zacht dringend riep –
riep om het licht, de zon, de wind, de vreugd der aarde.

26

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 17-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-06-2010