lijst van werken
vorige bladzijde

Zij sluimert...
                En het eenzaam wakend maanlicht
onhoorbaar naast haar in de kamer staat.
Haar ademen is zoo rustig, en zij glimlacht
als een jong meisje dat door ’t voorjaar gaat.

En als het eerste zonlicht als een hooge degen
over de nevelige kimmen glijdt
opent zij stil de oogen en zij glimlacht tegen
den blijden tuin waarin zij slapend heeft gedwaald;
zij heeft zich helder, rustig opgeheven
gansch argeloos van het vergif
dat deze wanden hield vervaald...


24

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 17-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-06-2010