lijst van werken
vorige bladzijde          A V O N D

Wie raadde nog dt licht
boven de duistere straat,
boven dit uur dat reeds uren
ontluisterd vergaat.

Een klein arotje,
een zacht gebrom,
stijgt omhoog in een glinsteren
waar het zong en klom;

een eenzaam arotje
glijdt glanzend en snel
door de zon en haar goudelend,
laatst stralenspel.

Het vertraagt. Hangt het stil?
O, dit innigst onthaal!
Het klimt naar de spits
van een vuren spiraal,

een cirkelend zingen,
triomfant en alom,
dreunt hooger en hooger tot ook dit
trotsche zingen verstomt.

Hangt het stil? O dit lichte
ijl zweven door t laatste gebied.
Het stort naar de zon,
vederlicht naar het niet?


12

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 17-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-06-2010