werken
vorige bladzijdeons=zlve niet schuldig te wanen aan t leed dat in ns          
[leven kerfde?
Als Gij ons dwngt te sterven, willen wij dan niet sterven
en hebben wij daarom lief . . . uit hoogmoed, Gd?
Wenden wij tot die lijden ons opstandig
zoals de joden onder uw kruishout bij elkander schoolden
ieder hun schuldbesef te doden aan de aanwezigheid
[van die hetzelfden waren?
Is z, is z de liefde tussen mens en mens
hoogmoed opstand tegen U?
moet hl de mens dan strven, vr
dat hij zuiver lief kan hebben? God!
is het z?

39volgende bladzijdeaangemaakt: 09-10-2000 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-08-2011