werken
vorige bladzijdeVIII


God! is het z?
als wij ons overbuigen naar een mens die lijdt
: verwezen breken ogen stuk aan zwarte venster=stilten
dat smart om eigene verlatenheid
het zich gekweld voelen weerloos en onrechtmatig
ons
tot die ander drijft?
zoeken we dan de zoete voldoening
te zien
elkanders
hulpeloze ogen,
in andren
met ons=zelve
meelij te hebben?
: zie God,
wij llen lijden?
zoeken we dan de zoete voldoening:
ogen die milder hoopvoller blinken
door
onze weldaad:
zie God, ook wij
willen zo dankbaar zijn?
: Hebben wij mensen die Gij hielpt, wier leven licht werd
[en blijde
niet geht
omdat zij niet meer waren zoals wij?
Is liefde niets dan n poging
ons=zelve te hervinden in iedere mens:
ons=zelve in iedere mens
te heffen naar U? zie God, z is uw schepping mens.
: Geloven we niet immer het leed van n nder onrechtvrdig
(t leed van een liefdevrouw en t leed van t schreiende
[kindje op onze weg):

38volgende bladzijdeaangemaakt: 09-10-2000 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-08-2011