werken
vorige bladzijdeII


verwezen daglonerstred doffe berusting

want iedere dag eindeloos=eendere sirkelgang
die nooit rezultaat heeft
dagen wentelen verloren omlaag
wij stijgen niet

Stijgen wij weinig naar uw verzadiging — wij glijden weer
       terug: vermoeienis is op zoveler gezichten.

’n dagloner ontvangt zwijgend het dorre loon
de vruchteloze vracht der dagen doodde verlangen
Maar wij?
(uw zoete vreugden:
melankolieke draaiorgel=muzieken als wij verlangen naar een
       simfonie van Mahler)
God! dat hebben wij niet gevraagd! We vroegen meer!
Uw vreugden zijn zo zelden en zo klein
’n welluidend refrein
van een eentonig langzaam lied.

O! ons verlàngen naar een grote stralende daad
een grote vreugde
naar licht en ruimten wijd en hoog
iets dat de aarde breken zou als zaad
en uw goed Oog
dat zingend naar ons overboog:

dagen wentelen omlaag
verloren — zonder rezultaat
Verlangen —— volharding —— vermoeienis is op zoveler
       gezichten, God, sta ons bij!

verwezen daglonerstred doffe berusting.

30inhoudaangemaakt: 09-10-2000 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-08-2011