MEI=VERS


Zwelt lente ijl omhoog               waaiende pluimen

Ochtend ademt moeder=rustig
ochtend wimpelt               zoet verrukt;

fijn=doorgeurde wind waait aarde ruim en licht
er glanst vreemd=blijde veiligheid in alle dingen. O,
o, hoe nu alles, alles dicht ons nabij komt.

De blijde blauwe rievier slingert zich gewillig naar den einder:
stoombootjes schuiven licht vooruit witte pluimpjes
[smoor drijven omhoog
tuimelen zotte duifjes blinkende door de zon;
uit kabbelend water huiveren zilveren lichtkringen
schuifel=dansen teder=zacht over gebogen knotwilgstam.

Zwelt lente ijl omhoog               waaiende wuivende pluimen.

20inhoudaangemaakt: 09-10-2000 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-08-2011