Deze avend op de dorpen=overal
naderen de mensen elkaar:
praten wat stille woorden
over het vee en het land, en over de pastoor die
[voorbijging.
Een lach uit een openstaande herberg
van een jonge man wiens ogen die van kinderen zijn.
Een wit gordijn voor open venster:
het deint zacht en geluidloos op=en=neer:
een verre herinnering
vaag en melancholiek wordt in ons wakker.
Onze voeten ingehouden gaan deez milde milde avond:
Gij zijt zacht: als een meisje dat ons goed is  waarom 
O,
ik durf U niet te herkennen.


19inhoudaangemaakt: 09-10-2000 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-08-2011