DE GRINDSCHUIT


De dorre korte mast:
moe gebaar omhoog
uit de leproze romp van grindschuit
— trieste middag:
kille jacht van wolken boven stil=glimmend water.

En tςch ­— —
die rustige mildheid van dit uitgevreten schip:
flitsen uit het donkere ruim witte scheppen grind in het licht;
sterke mannen — feestelingen — dragen dit witte zilver
forse lasten over zwiepende planken.

Hoor! Hoor op de kaden
’t zingen van dit zilver door de horren.


17inhoudaangemaakt: 09-10-2000 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-08-2011