VUURWERK


Dit de weerbarstige strijd, de vernederende nederlaag:
Van triomfant=òpgeslingerde magnesium=bom
                                                                       ’t huilend zuigen
[omhoog —
driftige berststeil door het duister.
Bóven: machteloos breken:
’n moment zich willen redden met de slànkheid van
[wijkende boog:
zware slag: vertwijfeling: boeket van wild=wervelende
[girandolen
opstandig weerbarstig knetteren knetteren waanzinnig — —
krachteloos zakken omlaag:
de feeërie dooft uit
in stilten en verlatenheid:
— sterren spannen de oneindigheid weer onontkoombaar
[rondom de aarde.
Van alle ding de ijdelheid
na alle ding de eenderheid:
in onze ogen weer de eenzaamheid der zonden,
op onze lippen weer de strengheid van Uw bevel.
11inhoudaangemaakt: 09-10-2000 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-08-2011