lijst van werken
vorige bladzijde


III

ít is nacht, het regent, ít moddrig regenwater
gutst donker door de hoekput van ít trottoir;
het ijzren raster kent slechts het vuil water
dat in de goten rustloos-dof misbaart
tot ít gulzig neerstort door de ijzren gaten
waar ít drek van dageí en straten ver vergaart.
de huizen horen niets, huizen ontwaken later.

79

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010