lijst van werken
vorige bladzijde


zo door en door, tot op de bodem koud,
zo onbarmhartig, ongenaakbaar koud
als een rivier des winters slechts een stalen
leeg schittren drijft het licht in haar beroofde dalen
is nooit de grond, hoe weerloos en ontwricht
t versteende winterlandschap in zijn stilte ligt.
hij is een korst van kou, daaronder
bloeit in de warme schoot het zachte wonder
der kiemdrift en het fel verlangen,
zij bleef beschermd, zij is geheel ontvangen.
doch de rivier werd tot de bodem koud,
haar water dat de grond moet voeden
glinstert verhongerd in haar tederst blauw,
geen hemelkoepel kan haar ledig hoeden.
de meeuwen schreeuwen wild en daaglijks droever,
de raven staren stom en grauw
naar haar van de verwoeste oever.
64

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010