lijst van werken
vorige bladzijde


,,t Is goed. Geen droefheid moogt gij meer behoren,
niets zij u nog dat uw hart verontrust,
vergeet Gethsemane en al de donkre oorden
waar gij met Mij gedoold hebt en met Mij gerust.
Ik wist, uw hart kon als mijn hart niet rusten
vor gij dal-godlijkheid der dingen had verstaan
en, om de goedheid van al s werelds leed en lusten,
uw droef doorgroefd gelaat de Aarde had gekust,
vor gij, verdeeld en rustloos eens, o altijd verontruste,
weer enkelvoudig in uw Grond en Oorsprong rust
en gij, met al t geschapene n en tot u zelf herboren,
blijdschap en foltering kon toebehoren
gelijk Gods Aarde in gelijke rust...
60

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010