lijst van werken
vorige bladzijde


Ik ben niet n met mij,
ik ben niet n met U,
ik ben alleen en leeg
en geheel rustig nu.

Want Gij en de ziel zijn beiden
van godlijken staat
hoe kan het anders dan
dat Gij mij dolen laat,

ontdaan van mijn helderst zelf,
ontledigd van U
hoe zou ik in mogen gaan,
hier reeds, tot U?

Later zal t anders zijn,
voor mij, voor de ziel en voor U,
later spelen wij drien saam,
niet nu, niet nu.

Nooit met mijn ziel vereend,
nooit ook met U,
nooit was het stiller in mij,
blijder dan nu.

59

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010