lijst van werken
vorige bladzijde


,,Gij, keer nu weer; keer tot uw trotse wrden
dat t lager deel en schoon van t sterflijk leven is,
rust er in u, in die verheven orde
welk als een godlijk leen kort u gegeven is,
leef deze wereld, die, hoe roofziek wrden,
een schuldloos scheppend, eeuwig geven is.
Wees deze aarde trouw, strijdbaar, als man; wees rein
als zij. Lt uwe ziel, lt haar onleefbaar schoon.
Draag haar gelijk uw heiligst vaatwerk met u mede
doch wil, wil in dit sterflijk hier-beneden
enkel uw schone sterflijkheid, har scheppend worden zijn.


57

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010