lijst van werken
vorige bladzijdeTerug
Ik keer terug. Mijn krachten zijn verbrand.
Ik ben voorbij. Nooit was ik afgezant.
Veel kwaad heb ik gesticht, zo veel,
het goede omsluit de holte van mijn hand.
Toch houdt en troost ik ben dan wie ik ben
en goede, zuivere ook thans nog stand:
steeds weer ben k tot mijzelf gekeerd, wg uit
een wereld van getal en schijn en schand.
Niemand kan meer: vervoering leeft zichzelf,
mijn daden zijn bekend, aan elkeen in dit land,
de zonden zijn in nachten, slaaploos, lang,
in zwakhen schuldeloos verzoend, verbrand.
Te biechten, te berouwen heb ik niets:
nog sta k, als steeds, in mijn oorsprong geplant.
Mijn trots is van dees wereld niet, en zo k
mij al aan haar verzengd heb en verbrand:
ik heb mijn kunst. Ik ben zo klein,
ik ben zo groot: En God begrijpt mijn brand.


(naar Joseph Weinheber)


40

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010