lijst van werken
vorige bladzijdeGedicht
Uw stem, o ziel, u gegeven
opdat gij banden slaakt,
wat hebt gij in uw leven
van dit heilig leen gemaakt...

Wat zal ik mij zlf verwijten,
dat laatste uur voor mijn dood?
Den driesten trots van mijn spreken?
het krenken, dat zij mij verweten?
Neen dit: dat ik steeds ben geweken
om het weten van droefheid en nood.

Ik had als een man moeten sterven,
rechtop in mijn fonkelende haat,
doch liefde en haat zijn verraden
om een eenzaam weemoedig gelaat;
mijn diepste drift werd beteugeld
o gloed, die toch geen verstaat
en mijn laatste waarheid ontvleugeld,
omdat elk ltste de velen
die deze drift niet delen
verweesd en nog eenzamer laat.

Dit zal ik mij zlf verwijten,
dit niet meer te herstellen verraad:
dat k hatend zoveel haat heb verzwegen,
38

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010