lijst van werken
vorige bladzijdeSilentium
Verstoten, in het koud verhaal van de wind,
door geen aarde of hemel gedoogd, onbeschermd
uitgeleverd, reeds een leven lang, aan mijzelf
en een zinloze smaad die niets delgt
of in mij bemint, die, bitter en blind,
reeds zo lang onverzoenlijk woedt,
bleef ik geloven, dat eenmaal zich Een ontfermt
over dit brandend hart en zijn verguisde bloed,
bleef iets in mij, dat stil en niet ontsteld is,
een zacht en stoorloos zingen, een excelsis
ach, door geen God gehoond, en door geen God behoed.35

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 26-11-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-02-2010