Curriculum 
Vitae
naar menu
 Teksten van boeken 
en artikelen
naar menu
Autobiografische
 teksten 
naar menu
 Contact en laatste 
toevoegingen
naar menu
Over het waarom
 Raymund Bruning 
naar menu
Subj. bevindingen 
Theo Bruning
naar menu10 juli 1900


1927

Nooit met mijn ziel vereend,
nooit ook met U,
nooit was het stiller in mij,
blijder dan nu.
H E N R I
B R U N I N G

dichter en schrijver

Enkel de stilte is.
enkel het gaan.
Uw godlijke Stilte.
ons klein niet-verstaan
vorige

De andere kant...?

Doordat een Bruning met zijn foute lidmaatschappen en dergelijke in het blikveld van de samenstellers van "De Achterkant van de bevrijding, literair leven na de oorlog" () stond, hebben zij het zicht op de unieke dichter, schrijver van verhalen en essayist Bruning verloren. Deze Bruning werd door Menno Ter Braak als "de intieme geestverwant van Kierkegaard, Dostojefski, Unamuno en vooral Leo Sjestof" () gekarakteriseerd.

"Met [zijn] Gezelle-studie had Bruning het twintig jarig zwijgen als dichter van Gezelle verklaard. Tijdens dat zwijgen voltrok zich de, door Bruning gesignaleerde, Umwertung (van Christus-mysticus tot natuur-mysticus ).
Men zou zich kunnen afvragen waarop Bruning deze "niet onaanvechtbare persoonlijke maar niettemin knappe visie" () op Gezelle gebaseerd had. Bruning was tot deze visie gekomen na het lezen tijdens zijn kamptijd, van Gezelle's gedichten, die hem als studiemateriaal (andere lectuur was in die tijd niet toegestaan), door zijn vrouw waren toegestuurd. " ()

(13-07-2020)naar menu


17 dec. 1983


1980


aangemaakt: 16-08-2008 Copyright © 2020 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-07-2020